หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ปาน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลแม่ปาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 สวนรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ปาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
3.  เพื่อให้พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 14.53 น. โดย คุณ วิไลพร หล้าเมือง

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054 - 657054 โทรสาร : 054 - 657055
จำนวนผู้เข้าชม 2,090,865 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com