Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     

 
พร0023.2/ว270 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไต  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว266 การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว267 นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ 2562  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/846 การสั่งและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว884 แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว42 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว272 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว41 จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1253
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054 - 657054 โทรสาร : 054 - 657055
จำนวนผู้เข้าชม 1,866,374 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com