สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านสาธาณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
 
 
มีต่อ....>>
 
อบต. ปากกาง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อบต.สะเอียบ
อบต.บ้านปง
อบต. ปงป่าหวาย
อบต.ป่าแมต
อบต. ห้วยอ้อ
มีต่อ....>>
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


Untitled Document
โรคข้าวและการป้องกันกำจัด
  โรคข้าวและการป้องกันกำจัด
  โรคมือเท้าปาก Hand foot mouth syndrome
  เทศบาลตำบลแม่ปานรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  เทศบาลตำบลแม่ปาน จัดงานวันผู้สูงอายุ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
  เทศบาลตำบลแม่ปาน จัดเวทีประชาคม ตามโครงการจัดทำประชุมประชาคมจัดทำแผนสามปี
  เทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนดออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลแม่ปาน วันที่ 29 ธันวาคม 2556
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เทศบาลตำบลแม่ปาน
  เทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแม่ปาน ตำบลแม่ปาน
  เทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 10 ตุลาคม 2556
  เทศบาลตำบลแม่ปานสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านและโรงเรียนในเขตเทศบาล
  โรคมือเท้าปาก Hand foot mouth syndrome
  การป้องกันไข้เลือดออก
  ฤดูฝน...เรื่องเท้าน่าเป็นห่วง
  การอบรมอาสาสมัครโครงการ PEA -ประชาชนร่วมใจลดไฟดับ
  คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน ได้ร่วมกันก่อสร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้
  เทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธืโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ...
  เทศบาลตำบลแม่ปาน ดำเนินการฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี
  เทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 8 มกราคม 2556
  เทศบาลตำบลแม่ปานกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2556
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม...
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ...
นายกีรติ ธิน่าน
นายกเทศมนตรี

นายเพชรายุทธ วิจาราณ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน
 
หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
16 / ต.ค. / 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
12 / ก.ย. / 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์แด็กเล็ก   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
12 / ก.ย. / 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
12 / ก.ย. / 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
28 / ส.ค. / 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสราง   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
9 / เม.ย. / 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
11 / ก.พ. / 2557
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 โครงการ จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1,2,3,4...   [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]
18 / มิ.ย. / 2556
 
วนอุทยานผาหลักหมื่น
วนอุทยานผาหลักหมื่น
แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ\"แก่งหลวง\" เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม
แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ\"แก่งหลวง\" เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม
สถานีรถไฟแก่งหลวง
สถานีรถไฟแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนบ้านแม่ปาน


 
 ผลิตภัณฑ์จัดสานของเทศบาลตำบลแม่ปาน
ผลิตภัณฑ์จัดสานของเทศบาลตำบลแม่ปาน
 
 ลางสาก  ลองกอง
ลางสาก ลองกอง
 
 ลางสาด  ลองกอง
ลางสาด ลองกอง
 
 กล่องข้าว
กล่องข้าว
 
 แผนที่ ตำบลแม่ปาน
แผนที่ ตำบลแม่ปาน
 
เว็บไซต์เทศบาลแม่ปาน ยินดีต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook เทศบาลแม่ปาน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน อ.ลอง จังหวัดแพร่
Design By ThipDesign